specialist in beweging

Club Fysio Therapie

Zoek

Club Fysio Therapie scoort hoge ogen op kwaliteit en behandeling!

In het najaar 2009 en voorjaar 2010 werden fysiotherapeuten èn patiënten gevraagd vragenlijsten in te vullen over de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen, praktijkorganisatie en etalage-informatie en patiëntenervaringen.Landelijk deden ruim 15.000 fysiotherapeuten en bijna 300.000 patiënten mee aan dit landelijke kwaliteitsonderzoek, genaamd KWALIFY*. De uitkomsten van het project zijn inmiddels bekend. De fysiotherapiepraktijken van Club Fysio Therapie behaalden hier bovengemiddelde scores. De pijlers van KWALIFY zijn fysiotherapeutisch handelen, praktijkorganisatie en etalage-informatie en patiëntervaringen.

Fysiotherapeutisch handelen
Zo behoort Club Fysio Therapie tot de beste praktijken van Nederland met betrekking tot het methodisch fysiotherapeutisch handelen, waarbij alle KNGF-richtlijnen als basis dienen. De screening (analyse van de klacht), diagnose alsmede het opstellen van de behandeldoelen, uiteraard in overleg met en na akkoord van de patiënt, scoren zelfs de maximale punten! Alle patiënten zijn vooral zeer content met het behandeltraject, (tussentijdse) evaluaties en uiteraard behandelresultaat.

Praktijkorganisatie en etalage-informatie
Ook op bereikbaarheid en vindbaarheid, veiligheid, multidisciplinaire professionele samenwerking en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens scoren de fysiotherapiepraktijken van Club Fysio Therapie uitmuntend hoog.
Deze uitkomsten zijn deels te verklaren doordat er een afdeling kwaliteit actief is binnen de organisatie. Deze afdeling zet zich in voor continue verbetering van de  kwaliteit van zorg, dienstverlening en resultaat binnen Club Fysio Therapie. Hiermee verdienden onze praktijken overigens al het certificaat ISO-9001, beter bekend als het kwaliteitskeurmerk in de zorg.

Patiëntervaringen
Uiteraard zijn de ervaringen van de patiënt de meest belangrijke voor onze zorgorganisatie. Hij of zij bepaalt immers de kwaliteit van de behandeling. Daarom houden we regelmatig tevredenheidonderzoeken onder onze patiënten.
Gelukkig zijn ook onze patiënten meer dan tevreden over de bereikbaarheid/toegankelijkheid, accommodatie, communicatie en informatie, behandelresultaat en patiëntenrechten. Op bejegening, zelfstandigheid en duur van de behandelingperiode scoren we wederom boven het landelijk gemiddelde.

Samenwerking
Uiteraard zijn er altijd verbeter- en leerpunten. Zo scoorden we onder gemiddeld op het element ‘patiëntervaring samenwerking’. De zichtbaarheid van onze (multidisciplinaire) samenwerking krijgt dus extra aandacht binnen onze organisatie. Benieuwd naar onze actiepunten rondom samenwerking? Vraag gerust aan onze therapeut naar onze verwijskaart, zodat u ook kunt zien met welke andere specialisten Club Fysio Therapie samenwerkt.       

* Stuurgroep Zichtbare Zorg Fysiotherapie gaf in 2009 opdracht tot het project ‘KWALiteitsIndicatoren Eerstelijns Fysiotherapie’, beter bekend als KWALIFY. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het KNGF in samenwerking met IQ Healthcare en het ITS.
KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten. www.kngf.nl
IQ healthcare, Universitair Medisch Centrum Sint Raboud Nijmegen www.umcn.nl
ITS, Radboud Universiteit www.ru.nl  

 

 

 

Geplaatst op: 14 december 2010