specialist in beweging

Club Fysio Therapie

Zoek

Werkplekonderzoeken

Als werkgever wilt u dat uw werknemers zo goed, effectief en gezond mogelijk kunnen werken. Hiervoor hebben ze een passende werkplek nodig. Met passende werkplek wordt bedoeld: passend bij de werknemer en het werk dat wordt gedaan. Uiteraard doet u uw uiterste best om een passende werkplek te creeëren, maar hoe weet u wat u biedt daadwerkelijk passend is? Werkplekonderzoeken geven u antwoord op deze en andere vragen.

Wat wordt er nu onderzocht?
De bedrijfsfysiotherapeut van onze landelijke fysiotherapiepraktijk Club Fysio Therapie zal tijdens het werkplekonderzoek onder andere aandacht besteden aan thema's, zoals de 5 w's: werkplek, werkdruk, werkorganisatie, werktijden en werkwijze, risico's, functionele aspecten van spieren, botten, gewrichten en zenuwstelsel, fysieke belasting en ergonomische knelpunten, pauzegedrag, copingstijl (omgaan met problemen) en chronisch pijngedrag. De duur van een werkplekonderzoek is afhankelijk van de probleemstelling. Gemiddeld zal een werkplekonderzoek ongeveer een uur duren.

Waarom is een werkplekonderzoek interessant voor uw organisatie?
Na afloop volgt een rapportage met aanbevelingen voor de leidinggevende of de arbo-deskundige inclusief de bevindingen uit de werkdruktest. Door de uitkomsten van het werkplekonderzoek leert u hoe u werkgerelateerde gezondheidsklachten kunt (laten) behandelen en voorkomen. Hierdoor verlaagt en voorkomt u ziekteverzuim en recidiefklachten. Bovendien krijgt u inzicht waar de belastbaarheid tijdens het werk verhoogd kan worden.
De bedrijfsfysiotherapeut geeft daarnaast advies voor aanpassingen en verbeteringen aan de werkomgeving en houding van de werknemer. Uw werknemer ontvangt bovendien aanvullende informatie over  gezond bewegen, het ontstaan van RSI, een goede werkhouding en de instelling en opstelling van de stoel, de werktafel, het beeldscherm, het toetsenbord en de muis.

Meer weten over de werkplekonderzoeken?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor de werkplekonderzoeken binnen uw organisatie? Neem dan contact op met onze informatiedesk via telefoonnummer 0900- 2582 39746 (lokaal tarief) of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op! 

Contactformulier fysiotherapie op de werkvloer
aanhef *

naam *
achternaam *
functie/afdeling
naam organisatie *
telefoonnummer
e-mailadres *
Ik geef de voorkeur aan fysiotherapiepraktijk Club Fysio Therapie *
eventueel toelichting of specifieke vraag
velden met * verplicht in te vullen