specialist in beweging

Club Fysio Therapie

Zoek

Bewegen en voeding maakt gezond

We weten allemaal dat regelmatig bewegen en gezonde voeding bijdraagt een een goede gezondheid. Onderzoekers wereldwijd zoeken verder naar de effecten van bewegen en voeding op bijvoorbeeld het ontstaan en mogelijk voorkomen van chronische ziekten zoals diabetes, reuma, hart- en vaatziekten. Hieronder vindt u een greep uit de in juli 2011 gepubliceerde onderzoeksresultaten omtrent bewegen, voeding en fysieke pijnklachten.

Een beetje bewegen is goed, maar meer is nog beter!

Bron: Harvard School of Public Health USA, Nu.nl 
Onderzoeker Jacob Sattelmair en zijn onderzoeksteam bekeken voor dit onderzoek ruim 3000 studies naar lichamelijke activiteit en hart- en vaatziekten en namen uiteindelijk slechts 1,1% hiervan op in hun analyse. "Oudere studies verdeelden deelnemers vaak op activiteitsschaal, nieuwere studies kijken vaker naar het effect van de totale hoeveelheid lichamelijke activiteit.
Bij 2,5 uur lichamelijke activiteit per week vermindert het risico op hart- en vaatziekten al met 14%. Daarbij wordt het risico op coronaire hartziekten beduidend minder naarmate iemand meer beweegt. Een beetje bewegen is dus goed, maar meer is nog beter. Volgens Sattelmair behaalt men bij een verdubbeling van de lichamelijke activiteit, dus 5 uur per week, nog betere resultaten. Overigens bleek ook dat bewegen bij vrouwen een significant groter effect heeft op het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen.

15 jaar langer leven door een gezonde leefstijl

bron: Maastricht Universiteit
Onderzoeker Prof. Piet van den Brandt, hoogleraar Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht, onderzocht als een van de eersten de impact van een combinatie van meerdere leefstijlfactoren (roken, lichaamsbeweging, voedingspatroon en lichaamsgewicht) op sterfte. Aan dit onderzoek namen ruim 120.000 mensen van 55-69 jaar deel. In deze zogenaamde Nederlandse Cohortstudie (NLCS), i.s.m. TNO Kwaliteit en Leven, zijn bij de deelnemers in 1986 voedings- en andere leefgewoonten gemeten. Hieruit werd een score berekend voor gezonde leefstijl. Sinds 1986 is de sterfte onder dee NLCS-deelnemers gemeten en is de relatie tussen leefstijl en sterfte geanalyseerd.  
"Dit onderzoek toont aan dat met een gezonde levensstijl een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen is van resp 15 jaar voor vrouwen en 8,5 jaar voor mannen", aldus Van den Brandt. Het risico om te overlijden blijkt niet alleen sterk af te hangen van een gezonde leefstijlscore. De grootste verlaging van vroegtijdige sterfte door een gezonde leefstijl was te zien bij mensen met een lage of middelbare opleiding. Verder waren de effecten van Mediterrane voeding duidelijker te zien bij vrouwen dan mannen. Een traditionele Mediterraan voedingspatroon kenmerkt zich overigens door een hoge inname van groenten, fruit, peulvruchten, noten, vis, volkoren graanproducten, enkelvoudig onverzadigd vet, een lage inname van vlees en gemiddeld een half tot twee glazen alcohol per dagen. Met name noten, groenten en alcohol bleken als voedingsfactoren een positief effect te hebben op de sterftereductie.


Overgewicht veroorzaakt dementie

bron: University of California, nu.nl
Amerikaanse wetenschappers brachten de risicofactoren voor dementie uitgebreid in kaart. hierbij stelden ze dat overgewicht niet alleen hart- en vaatproblemen oplevert, maar ook de hersenen laat krimpen. Voor dit onderzoek werden 1300 mannen en vrouwen tussen de 50 en 60 jaar lieten hun gewicht, lengte, bloeddruk en cholesterol meten en risico op diabetes testen. De daaropvolgende tien jaar werd hun hersenomvang gemeten middels scans en werden ze ook mentaal uitvoerig getest. De onderzoeksresultaten toonden vervoglens dat mensen van 60 met overgewicht twee keer meer kans hebben op dementie op hun 75ste dan mensen met een gezond gewicht.
Andere risicofactoren met een bewezen negatief effect op de hersenen zijn roken, diabetes en een hoge bloeddruk. De wetenschappers stellen dat de helft van de gevallen van dementie voorkomen had kunnen worden door meer beweging, gezonde en gevarieerde voeding en stoppen met roken. Ze vinden dan ook dat er een taak in de gezondheidszorg/ bij de huisarts ligt om patiënten met dergelijke aandoeningen aan te moedigen een gezondere leefstijl te adopteren zolang dat nog kan.  
    

 

Geplaatst op: 2 augustus 2011