specialist in beweging

Club Fysio Therapie

Zoek

Hoe herken je de kwaliteiten van de beste fysiotherapeut?

In nummer 6 van de 'Gezondgids' van de Consumentenbond, de editie van december 2010/januari 2011, worden tips gegeven om de beste fysiotherapeut in de buurt te vinden. De volgende tips worden gegeven:

1. Is de fysiotherapeut ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) Fysiotherapie?
Hiermee voldoet de fysiotherapeut aan bepaalde opleidings- en nascholingseisen, heeft hij een klachtenregeling en moet hij rekening houden met de richtlijnen van de beroepsorganisatie (KNGF). Verder zijn deze fysiotherapeuten ingeschreven in het BIG-register. Dat betekent onder meer dat zij ook daadwerkelijk hun vak mogen uitoefenen.
2. Heeft de fysiotherapeut/fysiotherapiepraktijk een HKZ-keurmerk (ISO-9001) voor fysiotherapeuten?
Hij kan dat keurmerk krijgen als zijn praktijk voldoet aan een reeks voorwaarden. Dit gaat vooral over protocollen en schriftelijke vastlegging van de behandelingen. Fysiotherapeuten zijn niet verplicht een HKZ-keurmerk aan te vragen.
3. Vergoeding: Op grond van het zorgbasispakket worden de kosten voor fysiotherapie bij bepaalde behandelingen vergoed vanaf de negende behandeling (2010)/ twaalfde behandeling (2011).
De eerste 9 of 12 behandelingen kunnen worden betaald uit het aanvullende verzekering. Kinderen tot en met 18 jaar met een aandoening van een wettelijke bepaalde lijst krijgen vanaf de eerste behandeling een vergoeding. Hebben zij een aandoening buiten deze lijst, dan krijgen zij fysiotherapie vergoed indien het medisch noodzakelijk is, met een maximum van 2x 9 behandelingen, uit het basispakket.
Let op: in veel gevallen stelt de zorgverzekeraar een contract met de zorgverlener/fysiotherapeut als vereiste! Buiten de contracten met zorgverzekeraars mag de fysiotherapeut zelf kiezen wat hij voor zijn prestaties vraagt. Als je fysiotherapeut geen contract heeft met je zorgverzekeraar of je hebt geen aanvullende verzekering, dan betaal je het vaststaande tarief van de fysiotherapeut.
4. Tarieven.
Een fysiotherapeut mag alleen bepaalde behandelingen, ook wel 'prestaties' genoemd, op de rekening zetten. Deze moet zijn/haar tarieven dan wel zichtbaar ophangen in de praktijk.
5. Gewenste specialisatie.
Naast algemeen fysiotherapeuten zijn er onder meer bekken-, geriatrie-, sport-, manueel, arbeids- en psychosomatische fysiotherapeuten.
6. Komt de fysiotherapeut indien nodig aan huis of moet je zelf naar de praktijk?


Club Fysio Therapie is de beste praktijk bij u in de buurt, want ze staan voor:

  • CKR en BIG-geregisteerde therapeuten
  • Hoge Kwaliteit Zorg: in bezit van HKZ-keurmerk sinds 2009
  • Hoge scores in het onderzoeksproject KWALIFY (2010)
  • Eigen kwaliteitsafdeling en scholing  
  • Contracten met alle zorgverzekeraars
  • Samenwerking met  en doorwijzing naar andere zorgspecialisten 
  • Gratis medisch consult om klacht en behandelmogelijkheden voor fysiotherapie te bespreken
  • Behandeling in de praktijk en (indien medisch gewenst/noodzakelijk) aan huis
  • Diverse specialisaties, waaronder sportfysiotherapie, manuele therapie, arbeidsfysiotherapie  

Kwaliteit van zorg, dienstverlening en resultaat
Kwaliteit van zorg, dienstverlening en resultaat zijn namelijk leidend in de bedrijfsvisie en -voering van Club Fysio Therapie. Zo zeer zelfs dat we een kwaliteitsafdeling hebben aangesteld die continue onderzoekt hoe de kwaliteit van werkwijze, behandelprogramma’s en scholing binnen de organisatie nog verder kan worden verhoogd.
De kwaliteitsafdeling van Club Fysio Therapie bestaat uit drie ervaren fysiotherapeuten die zich bovendien verdiept hebben in een of meer specialisaties (bewegingswetenschappen, sportfysiotherapie, arbeidsfysiotherapie). Zij houden zich bezig met de verbetering van de zorg, dienstverlening en resultaat in onze fysiotherapiepraktijken. Daarnaast ontwikkelen en doceren ze scholingsprogramma's en begeleiden en coachen ze fysiotherapeuten 'on the job'.

 

Geplaatst op: 21 december 2010