specialist in beweging

Club Fysio Therapie

Zoek

Gratis informatiebijeenkomst Bewegen en sporten met chronische aandoeningen

Tijdens de Nationale Week van de Chronisch Zieken 2010 vinden er in de fysiotherapiepraktijken van Club Fysio Therapie informatiebijeenkomsten ‘Bewegen en sporten met chronische aandoeningen’ plaats. Deze gratis informatiebijeenkomst is met name interessant voor chronisch zieken, mantelzorgers en andere geïnteresseerden.

Bewegen met chronische aandoeningen bij Club Fysio Therapie
Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat bewegen en sporten kunnen helpen om de (pijn)klachten van chronische aandoeningen. Daarom ontwikkelde Club Fysio Therapie, mede op verzoek van zorgverzekeraars, diverse beweegprogramma’s op maat voor chronisch zieken.
Deze beweegprogramma’s zijn gebaseerd op professionele begeleiding door een gekwalificeerde fysiotherapeut, maar legt ook een stuk eigen verantwoordelijkheid bij de chronisch zieke. De fysiotherapiepraktijk is namelijk van mening dat actieve participatie van de patiënt gedurende het behandeltraject tot het beste resultaat leidt.

Klik hier voor de datum en tijd van de informatiebijeenkomst bij onze fysiotherapiepraktijk bij u in de buurt!


Week van de Chronisch Zieken
Vanaf vrijdag 5 november tot en met zaterdag 13 november 2010 vindt de Week van de Chronisch Zieken (WCZ) 2010 plaats. De WCZ is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, (para)medici, hulpverleners, verpleegkundigen, onderzoekers, werkgevers, werknemers,arbeidsdeskundigen en –bemiddelaars.
De WCZ heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. In 2010 zal het onderwerp veiligheid en zelfredzaamheid centraal staan met als motto Red jezelf!? Hiermee wordt uitgedrukt dat chronisch zieken zelf een grote verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen veiligheid. Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.chronischziek.nl

 

Geplaatst op: 6 oktober 2010